Behöver du en kontrollansvarig?

Behöver du en kontrollansvarig till din nybyggnation eller ombyggnation?

Vi har i 10 års tid gjort många kontrolluppdrag. Vi hjälper er med en kontrollansvarig och en kontrollplan och ser över de bestämmelser som är aktuella för den typ av arbete som ska utföras inklusive miljö och arbetsmiljölagar som ska följas. Vi ser till att ni är välinformerade och vi är er oberoende part som arbetar för er trygghet och säkerhet i hela processen.

Följ oss i sociala medier!